अधिसूचना

अधिसूचना
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
जयपूर औद्योगिक क्षेत्र मौजे जयपूर ता जि औरंगाबाद येथील भूसंपादनची अधिसूचना 17/04/2018 डाउनलोड(3 MB)
सटाणा औद्योगिक क्षेत्र (डीएमआयसी फेज-४) भूसंपादन अधिसूचना 17/04/2018 डाउनलोड(3 MB)
जमीन एकत्रीकरण अधिसूचना उपविभागीय अधिकारी ,औरंगाबाद 01/04/2018 डाउनलोड(192 KB)