बंद

बातमी

फिल्टर:
छायाचित्र उपलब्ध नाही

संत ज्ञानेश्वर उद्यान, पैठण विकसीत करण्यासाठी ‘ जनमत ‘ आणि ‘ संकल्पना स्पर्धा ‘

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वैजापूर येथील अकस्मात मृत्यु बाबतचे यादी क्र. १ ते १८ (जाहीर प्रगटन) खालीलप्रमाणे: यादी क्र. १ कावी…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

फोटो नसलेले मतदार यांची यादी बाबत.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हास्तरीय राष्ट्रीय मतदार दिवस

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मतदार जागृती अभियान २०२१

प्रकाशित केले : 03/02/2021

मतदार जागृती अभियान २०२१

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

औरंगाबाद जिल्हा आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

औरंगाबाद जिल्ह्यातील आधार केंद्राची यादी(पीडीएफ, २.७२ एमबी)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

सोयगाव नगर पंचायत अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांनी दिनांक 30.12.2020 पर्यंत तहसिल कार्यालय औरंगाबाद येथे फोटो सादर करणेबाबत जाहीर आवाहन

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

तलाठी पदभरती-2019 बाबतचे एकुण 29 उमेदवार यांचे नियुक्ती आदेश

तपशील पहा