सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१९ अंतर्गत निवडणूक लढविणारे उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचे अंतिम हिशोब सादर करणे

प्रकाशन दिनांक : 17/06/2019

  • सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१९ अंतर्गत निवडणूक लढविणारे उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचे अंतिम हिशोब सादर करणे व लेखा ताळमेळ बैठकीस दि. १८/०६/२०१९ रोजी उपस्थित राहणे (पीडीएफ, ३२१ केबी)