बंद

सार्वजनिक सुविधा

नगरपालिका

औरंगाबाद महानगरपालिका

औरंगाबाद महानगरपालिका, मुख्य बिल्डिंग,टाऊन हॉल , मुख्य पोस्ट ऑफिस जवळ, औरंगाबाद.

ईमेल : contact[at]aurangabadmahapalika[dot]org
दूरध्वनी : 02402333536
वेबसाइट दुवा : http://aurangabadmahapalika.org

बँका

एचडीएफसी बँक – आकाशवाणी शाखा

आकाशवानी चौक, जालना रोड, औरंगाबाद ४३१००१

दूरध्वनी : 9890603333

महाविद्यालय / विद्यापीठ

एम आय टी, औरंगाबाद

सातारा परिसर, बीड बायपास रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ४३१०१०

ईमेल : info[at]mit[dot]asia
दूरध्वनी : 0240-2375375
वेबसाइट दुवा : https://mit.asia

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ परिसर, औरंगाबाद

ईमेल : registrar[at]bamu[dot]ac[dot]in
दूरध्वनी : 02402403399
वेबसाइट दुवा : http://www.bamu.ac.in/

देवगिरी कॉलेज, औरंगाबाद

रेल्वे स्टेशन रोड, पदमपुरा, औरंगाबाद-४३१००५, महाराष्ट्र (इंडिया)

ईमेल : principal[at]deogiricollege[dot]org
दूरध्वनी : 0240-2367333
वेबसाइट दुवा : http://deogiricollege.org/sr/

विवेकानंद आर्ट्स, सरदार दलिप सिंग कॉमर्स व सायन्स महाविद्यालय, औरंगाबाद

विवेकानंद आर्ट्स, सरदार दलिप सिंग कॉमर्स व सायन्स महाविद्यालय, समर्थनगर, औरंगाबाद-४३१००१

ईमेल : info[at]vivekanandcollege[dot]edu[dot]in
दूरध्वनी : 0240-2365802
वेबसाइट दुवा : http://vivekanandcollege.edu.in/

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय औरंगाबाद

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय उस्मानपुरा, एच एस सी बोर्ड, औरंगाबाद ४३१००१

दूरध्वनी : 02402366101
वेबसाइट दुवा : http://geca.ac.in/home.aspx

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद

पाणचक्की रोड जवळ, औरंगाबाद, पिन-४३१००१

दूरध्वनी : 0240-2402412-17
वेबसाइट दुवा : http://www.gmcaurangabad.com/

रुग्णालये

एमआयटी हॉस्पिटल

प्लॉट नं १४४, सेक्टर एफ, एन -४ सिडको, औरंगाबाद

दूरध्वनी : 02402473740

बेम्बडे प्लॅस्टिक, कॉस्मेटिक, बर्न्स आणि हात सर्जरी हॉस्पिटल

२४, जयविश्वभारती कॉलनी, जवाहर कॉलनी रोड, चेतक घोडा पुतळा जवळ, ओरंगाबाद -४३१००३

दूरध्वनी : 02402354365

भारतीया मेटर्निटी आणि नर्सिंग होम

मंजीत नगर, ओपीपी आकाशवाणी चौक जालना रोड, औरंगाबाद

दूरध्वनी : 02402325936