दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
जनगणना २०११ 10/04/2018 डाउनलोड(4 MB)
जमीन एकत्रीकरण अधिसूचना उपविभागीय अधिकारी ,औरंगाबाद 01/04/2018 डाउनलोड(192 KB)
सटाणा औद्योगिक क्षेत्र (डीएमआयसी फेज-४) भूसंपादन अधिसूचना 17/04/2018 डाउनलोड(3 MB)
जयपूर औद्योगिक क्षेत्र मौजे जयपूर ता जि औरंगाबाद येथील भूसंपादनची अधिसूचना 17/04/2018 डाउनलोड(3 MB)
ग्राम रक्षक दल माहिती पुस्तिका 10/04/2018 डाउनलोड(10 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र यादी सुचना 20/03/2018 डाउनलोड(265 KB)
नागरिकांची सनद 10/04/2018 डाउनलोड(978 KB)
कन्नड तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 20/06/2018 डाउनलोड(4 MB)
सिल्लोड तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 21/06/2018 डाउनलोड(4 MB)
अप्पर औरंगाबाद तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 02/07/2018 डाउनलोड(214 KB)