बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
जनगणना २०११ 10/04/2018 पहा (4 MB)
जमीन एकत्रीकरण अधिसूचना उपविभागीय अधिकारी ,औरंगाबाद 01/04/2018 पहा (192 KB)
सटाणा औद्योगिक क्षेत्र (डीएमआयसी फेज-४) भूसंपादन अधिसूचना 17/04/2018 पहा (3 MB)
जयपूर औद्योगिक क्षेत्र मौजे जयपूर ता जि औरंगाबाद येथील भूसंपादनची अधिसूचना 17/04/2018 पहा (3 MB)
ग्राम रक्षक दल माहिती पुस्तिका 10/04/2018 पहा (10 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र यादी सुचना 20/03/2018 पहा (265 KB)
नागरिकांची सनद 10/04/2018 पहा (978 KB)
कन्नड तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 20/06/2018 पहा (4 MB)
सिल्लोड तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 21/06/2018 पहा (4 MB)
अप्पर औरंगाबाद तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 02/07/2018 पहा (214 KB)