बंद

तालुकानिहाय बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

तालुकानिहाय बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी
शीर्षक दिनांक View / Download
कन्नड तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी – दुसरा टप्पा 20/08/2018 पहा (5 MB)
वैजापूर तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 09/07/2018 पहा (5 MB)
सोयगाव तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 07/07/2018 पहा (2 MB)
औरंगाबाद ग्रामीण तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 07/07/2018 पहा (2 MB)
फुलंब्री तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 03/07/2018 पहा (3 MB)
पैठण तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 02/07/2018 पहा (3 MB)
अप्पर औरंगाबाद तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 02/07/2018 पहा (214 KB)
सिल्लोड तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 21/06/2018 पहा (4 MB)
कन्नड तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी 20/06/2018 पहा (4 MB)