बंद

तालुकानिहाय बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

तालुकानिहाय बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी
शीर्षक दिनांक View / Download
खुलताबाद तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी – तिसरा टप्पा 18/03/2019 पहा (1 MB)
गंगापूर तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी – दुसरा टप्पा 06/10/2018 पहा (5 MB)
फुलंब्री तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी – दुसरा टप्पा 06/10/2018 पहा (4 MB)
पैठण तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी – दुसरा टप्पा 05/10/2018 पहा (5 MB)
सिल्लोड तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी – दुसरा टप्पा 05/10/2018 पहा (6 MB)
सोयगाव तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी – दुसरा टप्पा 05/10/2018 पहा (3 MB)
अप्पर औरंगाबाद तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी – दुसरा टप्पा 05/10/2018 पहा (333 KB)
वैजापूर तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी – दुसरा टप्पा 04/10/2018 पहा (8 MB)
खुलताबाद तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी – पहिला व दुसरा टप्पा 07/09/2018 पहा (3 MB)
औरंगाबाद ग्रामीण तालुका बोंडअळी नुकसानग्रस्त शेतक-यांची अनुदान वाटप यादी – दुसरा टप्पा 21/08/2018 पहा (4 MB)