बंद

बातमी

फिल्टर:
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा परिषद पंचायत समित्याच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता अंतिम प्रभाग रचना कार्यक्रम औरंगाबाद जिल्हा परिषद परिशिष्ट ४ (पीडीएफ, ९.५८ एमबी) औरंगाबाद पंचायत…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम १८ खालील विवरण पत्र ५अ प्रकरणांची माहिती (पिडीएफ, ५.३२ एमबी)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

प्रेसनोट – मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त स्थापित करावयाच्या स्मृतिस्तंभ व स्मृती स्मारक चे संकल्प चित्र तयार करण्याबाबत (पीडीएफ,…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

औरंगाबाद जिल्ह्यतील नागरपरिषदाची आरक्षण सोडत प्रसिद्धी बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

औरंगाबाद जिल्ह्यतील नगरपरिषदांच्या आरक्षण सोडती बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक 2020 प्रेस नोट बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

औरंगाबाद जिल्ह्यतील नगरपरिषदांच्या आरक्षण सोडती बाबत जाहीर प्रकाटन

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मौजे भांबर्डा, बनगाव व जयपुर, ता. जि. औरंगाबाद येथील भूसंपादन महाराष्ट्र औधोगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३० (१)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्ह्यातील नगरपरिषदांचा अंतिम प्रभाग रचना कार्यक्रम बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा परिषद पंचायत समित्याच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता प्रभाग रचना कार्यक्रम परिशिष्ट ३ (पीडीएफ, ५.६२ एमबी) परिशिष्ट ३ अ (पीडीएफ, ६.८० एमबी)…

तपशील पहा