बंद

निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचा दैनंदिनी खर्चाचा तपशील-विधानसभा-फुलंब्रि-१०६

 

अ.क्र. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचे नाव प्रथम तपासणी फेरी (११-१०-२०१९) दूतीय तपासणी फेरी (१४-१०-२०१९) तिसरी तपासणी फेरी (१८-१०-२०१९) अंतिम   
1 श्री  अमर देशमुख  अमर देशमुख  (पीडीफ ३.४७  एमबी)     Amar Deshmukh (PDF 7 MB)  
2 श्री बळीराम मस्के  बळीराम मस्के  (पीडीफ ६.४५ एमबी)  Baliram Maske (PDF 9 MB) Baliram Maske (PDF 6 MB) Baliram Maske (PDF 1.4 MB)  
3 श्री डॉ. दिलावर बेग    डॉ. दिलावर बेग   (पीडीफ २.६७ एमबी) DR. Dilavar Beg (PDF 7.2 MB) DR. Dilavar Beg (PDF 6.8 MB) DR. Dilavar Beg (PDF 2 MB)  
4 श्री हरिभाऊ बागडे हरिभाऊ बागडे  (पीडीफ ८.९२ एमबी) Haribhau Bagade (PDF 8.3 MB) Haribhau Bagade (PDF 7.8 MB) Haribhau Bagade (PDF 4 MB)  
5 श्री डॉ. कल्याण काळे कल्याण काळे  (पीडीफ ६.९७ एमबी) DR. Kalyan Kale (PDF 5.1 MB) DR. Kalyan Kale (PDF 9.4 MB) DR. Kalyan Kale (PDF 4.8 MB)  
6 श्री लक्ष्मण कांबळे लक्ष्मण कांबळे  (पीडीफ ३.३४ एमबी) Lakshman Kamble (PDF 2.2 MB ) Lakshman Kamble (PDF 2.9 MB) Lakshman Kamble (PDF 4 MB)  
7 श्री जगन्नाथ रिठे  जगन्नाथ रिठे  (पीडीफ ४ एमबी) Jaggannath Rithe (PDF 3.9 MB) Jaggannath Rithe (PDF 7.4 MB) Jaggannath Rithe (PDF 4 MB)  
8 श्री सत्यजित साळवे  सत्यजित साळवे   (पीडीफ ५ एमबी) Satyajit Salave (PDF 6.2 MB) Satyajit Salave (PDF 9 MB) Satyajit Salave (PDF 4.4 MB)  
9 श्री सुधाकर शिंदे  सुधाकर शिंदे  (पीडीफ ३.५६  एमबी)   Sudhakar Shinde (PDF 7.8 MB) Sudhakar Shinde (PDF 4 MB)  
10 श्री उत्तम कीर्तीकर  उत्तम कीर्तीकर  (पीडीफ ३ एमबी) Uttam Kirtikar (PDF 1.8 MB) Uttam Kirtikar (PDF 2.2 MB) Uttam Kirtikar (PDF 4 MB)  
11 श्री विजयकुमार सरोदे  विजयकुमार सरोदे  (पीडीफ ४.३९  एमबी) Vajaykumar Sarode (PDF 4.8 MB) Vajaykumar Sarode (PDF 3.4 MB) Vajaykumar Sarode (PDF 4 MB)  
12 श्री किसन दांडगे   Kisan Dandge (PDF 3.9 MB) Kisan Dandge (PDF 4.1 MB) Vikas Dandge (PDF 1.5 MB)  
13 श्री राजू त्रिभुवन   Raju Tribhuvan(PDF 1.4 MB) Raju Tribhuvan (PDF 2.8 MB) Raju Tribhuvan (PDF 1.5 MB)