बंद

निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचा दैनंदिनी खर्चाचा तपशील-विधानसभा-पैठण-११०

अ.क्र. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचे नाव प्रथम तपासणी फेरी (११-१०-२०१९) दूतीय तपासणी फेरी (१४-१०-२०१९)   तिसरी तपासणी फेरी (१८-१०-२०१९)   अंतिम 
1 Shri Arjun Khandagale       Arjun Khandagale (PDF 7 MB)
2 Shri  Aslam Shaikh       Aslam Shaikh (PDF 6 MB)
3 Shri  Bhagwat Bapurao Bhumare       Bhagwat Bapurao Bhumare (PDF 5 MB)
4 Shri  Bharat Khonde       Bharat Khonde (PDF 6 MB)
5 Shri  Dattatray Gorde       Dattatray Gorde (PDF 7.5 MB)
6 Shri  Dhondibhau Pujari       Dhondibhau Pujari (PDF 5.9 MB)
7 Shri  Pralhad Rathod       Pralhad Rathod (PDF 6.5 MB)
8 Shri  Raosaheb Adsul       Raosaheb Adsul (PDF 5.9 MB)
9 Shri  Sandipan Bhumare       Sandipan Bhumare (PDF 6 MB)
10 Shri  Shyam Rupekar       Shyam Rupekar (PDF 5 MB)
11 Shri  Sukhdev Ban       Sukhdev Ban (PDF 6.3 MB)
12 Shri  Trimbak Jadhav       Trimbak Jadhav (PDF 6.9 MB)
13 Shri  Vijay Chavan       Vijay Chavan (PDF 6.9 MB)
14 Shri  Vishal Kharge       Vishal Kharge (PDF 4.6 MB)
15 Shri  Vjay Gawali       Vjay Gawali (PDF 5.8 MB)