बंद

सोयगाव नगरपंचायतच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सदस्य पदांच्या ना.मा.प्र. आरक्षणाच्या सोडतीकरिता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१