बंद

सार्वजनिक सुविधा

Nearby

नगरपालिका

औरंगाबाद महानगरपालिका

औरंगाबाद महानगरपालिका, मुख्य बिल्डिंग,टाऊन हॉल , मुख्य पोस्ट ऑफिस जवळ, औरंगाबाद.

ईमेल : contact[at]aurangabadmahapalika[dot]org
दूरध्वनी : 02402333536
वेबसाइट दुवा : http://aurangabadmahapalika.org
Pincode: 431001

दिशानिर्देश

बँका

एचडीएफसी बँक – आकाशवाणी शाखा

आकाशवानी चौक, जालना रोड, औरंगाबाद ४३१००१

दूरध्वनी : 9890603333

महाविद्यालय / विद्यापीठ

एम आय टी, औरंगाबाद

सातारा परिसर, बीड बायपास रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ४३१०१०

ईमेल : info[at]mit[dot]asia
दूरध्वनी : 0240-2375375
वेबसाइट दुवा : https://mit.asia

एम जी एम वैद्यकीय महाविध्यालय आणि रुग्णालय

एन- ६ सिडको औरंगाबाद

ईमेल : mgmmcha[at]themgmgroup[dot]com
दूरध्वनी : 02406482000
वेबसाइट दुवा : https://mgmmcha.org/
Pincode: 431003

जवाहरलाल नेहरू इंजिनेरींग महाविद्यालय

एम जी एम कॅम्पस सिडको एन ६ औरंगाबाद

ईमेल : principal[at]jnec[dot]ac[dot]in
दूरध्वनी : 02402481433
वेबसाइट दुवा : https://www.jnec.org/admissions.php
Pincode: 431003

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ परिसर, औरंगाबाद

ईमेल : registrar[at]bamu[dot]ac[dot]in
दूरध्वनी : 02402403399
वेबसाइट दुवा : http://www.bamu.ac.in/

देवगिरी कॉलेज, औरंगाबाद

रेल्वे स्टेशन रोड, पदमपुरा, औरंगाबाद-४३१००५, महाराष्ट्र (इंडिया)

ईमेल : principal[at]deogiricollege[dot]org
दूरध्वनी : 0240-2367333
वेबसाइट दुवा : http://deogiricollege.org/sr/

वसंतराव नाईक महाविद्यालय

सिडको ५ कॅनॉट औरंगाबाद

दूरध्वनी : 02402482321
वेबसाइट दुवा : https://www.naikcollege.org/
Pincode: 431003

रुग्णालये

एपेक्स सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल

५-८ बसाये नगर, एसएफएस स्कूल समोर, जालना रोड, संजय नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ४३१००१

ईमेल : info[at]apexhospital[dot]com
दूरध्वनी : 02402345820
वेबसाइट दुवा : https://www.apexaurangabad.com
Pincode: 431001

एमआयटी हॉस्पिटल व रिसर्च इन्स्टिट्यूट

प्लॉट नं १४४, सेक्टर एफ, एन -४ सिडको, औरंगाबाद

ईमेल : mithospital4u[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02402473740
Pincode: 431003

एमजीएम मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल

एन -६, सिडको, जालना रोड, औरंगाबाद

ईमेल : mgmmcha[at]themgmgroup[dot]com
दूरध्वनी : 0240-6482000
वेबसाइट दुवा : https://mgmmcha.org/
Pincode: 431003

एम्स रुग्णालय

एन-११ सिडको, जळगाव रोड, सुदर्शन नागर, औरंगाबाद

दूरध्वनी : 02406091234
Pincode: 431003

एशियन सिटीकेअर सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल

मोतीवाला स्क्वेअर, जालना रोड, आकाशवाणी चौक, औरंगाबाद

दूरध्वनी : 0240-2342488
Pincode: 431001