बंद

सार्वजनिक सुविधा

जवळपास

तहसील कार्यालय

औरंगाबाद तहसील कार्यालय

आलमगीर कॉलनी, कलेक्टर ऑफिस कॅम्पस, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-४३१००३

ईमेल : tahsildarabad[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0240-2334728
Pincode: 431003

दिशानिर्देश

कन्नड तहसील कार्यालय

कन्नड तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशन जवळ, कन्नड, औरंगाबाद-४३११०३

ईमेल : tahsildarknad[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02435-221024
Pincode: 431103

दिशानिर्देश

खुलताबाद तहसील कार्यालय

खुलताबाद तहसील कार्यालय, फुलंब्री रोड, खुलताबाद, औरंगाबाद-४३११०१

ईमेल : tahsildarkbd[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02437-241033
Pincode: 431101

दिशानिर्देश

पैठण तहसील कार्यालय

माधव नगर रोड, कोर्ट परिसर, पैठण, औरंगाबाद महाराष्ट्र-४३११०७

ईमेल : tahsildarpath[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02431-223051
Pincode: 431107

दिशानिर्देश

उपविभागीय कार्यालय

औरंगाबाद उपविभागीय कार्यालय

आलमगीर कॉलनी, कलेक्टर ऑफिस कॅम्पस, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-४३१००३

ईमेल : sdmabad[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0240-2324100
Pincode: 431003

दिशानिर्देश

पैठण-फुलंब्री उपविभागीय कार्यालय

देवगिरी कॉलेज च्या मागे, लाभ रेसिडेन्सी जवळ, उस्मानपुरा, कोकणवाडी परिसर, औरंगाबाद-४३१००५

ईमेल : sdmppabad[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0240-2488299
Pincode: 431005

दिशानिर्देश

वैजापूर उपविभागीय कार्यालय

वाल्मिक नगर, वैजापूर कोर्ट च्या मागे, वैजापूर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-४२३७०१

ईमेल : sdmvaijp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02436-222062
Pincode: 423701

दिशानिर्देश

सिल्लोड उपविभागीय कार्यालय

सिल्लोड नगर परिषदच्या मागे, मोंढा रोड, सिल्लोड, औरंगाबाद महाराष्ट्र-४३१११२

ईमेल : sdmsilld[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02430-222172
Pincode: 431112

दिशानिर्देश

नगरपालिका

औरंगाबाद महानगरपालिका

औरंगाबाद महानगरपालिका, मुख्य बिल्डिंग,टाऊन हॉल , मुख्य पोस्ट ऑफिस जवळ, औरंगाबाद.

ईमेल : contact[at]aurangabadmahapalika[dot]org
दूरध्वनी : 02402333536
वेबसाइट दुवा : http://aurangabadmahapalika.org
Pincode: 431001

दिशानिर्देश

खुलताबाद नगरपरिषद

खुलताबाद नगरपरिषद, खुलताबाद, जिल्हा : औरंगाबाद, पिनकोड : ४३११०१

ईमेल : khultabadcomc[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 2437-241072
वेबसाइट दुवा : https://khultabadmahaulb.maharashtra.gov.in/
Pincode: 431101

दिशानिर्देश

पैठण नगरपरिषद

पैठण नगरपरिषद, ता. पैठण, जिल्हा : औरंगाबाद, पिनकोड : ४३११०७

ईमेल : munptn[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02431-223010
वेबसाइट दुवा : https://paithanmahaulb.maharashtra.gov.in/
Pincode: 431107

दिशानिर्देश

बँका

एचडीएफसी बँक – आकाशवाणी शाखा

आकाशवानी चौक, जालना रोड, औरंगाबाद ४३१००१

दूरध्वनी : 9890603333

महाविद्यालय / विद्यापीठ

एमजीएम मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल

गेट क्रमांक २, एमजीएम कॅम्पस, एन-६, सिडको, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ४३१००३

ईमेल : mgmmcha[at]themgmgroup[dot]com
दूरध्वनी : 02406482000
वेबसाइट दुवा : https://mgmmcha.org/
Pincode: 431003

दिशानिर्देश

जवाहरलाल नेहरू अभियांत्रिकी महाविद्यालय

एम जी एम कॅम्पस सिडको एन ६ औरंगाबाद

ईमेल : principal[at]jnec[dot]ac[dot]in
दूरध्वनी : 02402481433
वेबसाइट दुवा : https://www.jnec.org/admissions.php
Pincode: 431003

दिशानिर्देश

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

विद्यापीठ परिसर, सोनेरी महल जवळ, जयसिंगपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ४३१००४

ईमेल : registrar[at]bamu[dot]ac[dot]in
दूरध्वनी : 02402403399
वेबसाइट दुवा : http://www.bamu.ac.in/
Pincode: 431004

दिशानिर्देश

देवगिरी कॉलेज, औरंगाबाद

रेल्वे स्टेशन रोड, पदमपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-४३१००५

ईमेल : principal[at]deogiricollege[dot]org
दूरध्वनी : 0240-2367333
वेबसाइट दुवा : http://deogiricollege.org/sr/
Pincode: 431005

दिशानिर्देश

महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआयटी), औरंगाबाद

गेट नंबर, 1, बीड बायपास रोड, सातारा देवळाई परीसर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र 431010

ईमेल : info[at]mit[dot]asia
दूरध्वनी : 0240-2375375
वेबसाइट दुवा : https://mit.asia
Pincode: 431010

दिशानिर्देश

वसंतराव नाईक महाविद्यालय

सिडको कॅनॉट, सिडको, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ४३१००३

दूरध्वनी : 02402482321
वेबसाइट दुवा : https://www.naikcollege.org/
Pincode: 431003

दिशानिर्देश

रुग्णालये

एपेक्स सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल

५-८ बसाये नगर, एसएफएस स्कूल समोर, जालना रोड, संजय नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ४३१००१

ईमेल : info[at]apexhospital[dot]com
दूरध्वनी : 02402345820
वेबसाइट दुवा : https://www.apexaurangabad.com
Pincode: 431001

दिशानिर्देश

एमआयटी हॉस्पिटल व रिसर्च इन्स्टिट्यूट

प्लॉट नं १४४, सेक्टर एफ, एन -४ सिडको, औरंगाबाद

ईमेल : mithospital4u[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02402473740
Pincode: 431003

दिशानिर्देश

एमजीएम मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल

एन -६, सिडको, जालना रोड, औरंगाबाद

ईमेल : mgmmcha[at]themgmgroup[dot]com
दूरध्वनी : 0240-6482000
वेबसाइट दुवा : https://mgmmcha.org/
Pincode: 431003

दिशानिर्देश

एशियन सिटीकेअर सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल

मोतीवाला स्क्वेअर, जालना रोड, आकाशवाणी चौक, औरंगाबाद

दूरध्वनी : 0240-2342488
Pincode: 431001

दिशानिर्देश