बंद

शहर भागात 37(1)(3) कलम लागू

प्रकाशन दिनांक : 13/01/2021

औरंगाबाद, दिनांक 13 (जिमाका):  औरंगाबाद शहर भागात सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) आणि (37) (3) अन्वये प्रतिबंध घालण्याचे आदेश डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर यांनी दिले आहेत.

या आदेशान्वये औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा जवळपास कोणत्याही व्यक्तीस, शस्त्रे, सोटा, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, रिव्हॉल्व्हर, सुरे, काट्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू, कोणताही क्षार, द्रव्ये पदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ बाळगता येणार नाही, दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे जमा करून ठेवता येणार नाहीत किंवा जवळ बाळगता येणार नाही किंवा तयार करणार नाही. जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार नाही. कोणत्याही व्यक्तिीची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपणही करू नये. ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2020-21 प्रक्रियेदरम्यान सार्वजनिक शांतता भंग होऊ नये यासाठी कोणत्याही व्यक्तीस, अधिकृत अग्निशस्त्र परवाना धारक यांना त्यांच्या जवळील अग्निशस्त्र निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान प्रचार सभा, प्रचारादरम्यान, मतदान प्रक्रिया तसेच मतमोजणी प्रक्रीयेवर प्रभाव पडेल अशा रितीने सार्वजनिक ठिकाणी जवळ बाळगणे, प्रदर्शन करणे, दाखविणे इत्यादी बाबी करण्यास प्रतिबंध आहे.

अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता, अगर नितिमत्तेस धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्यची वृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करू नये. सोंग अगर हावभाव करू नये आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करून नये, त्यांचे प्रदर्शने करून नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करता येणार नाही. संपूर्ण औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तिंना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास, निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. हा आदेश अंत्यविधी, विवाह समारंभ आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही. सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात दिनांक 28 जानेवारी 2021 पर्यंत लागू राहील, असे डॉ. निखिल गुप्ता, पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर यांनी कळविले आहे.