बंद

राज्यातील माहे एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२२ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या तसेच मुदत समाप्त होणाऱ्या व नवनिर्मित अशा एकूण २०७ नगरपरिषदां/ नगरपंचायतीच्‍या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सुधारित प्रभाग रचना कार्यक्रम-२०२२ बाबत.