बंद

महसूल सप्ताह-२०२३

महसूल सप्ताह – दिनांक १ ते ७ ऑगस्ट, २०२३ (दैनंदिनी)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर

 

दिवस माहिती

१ ऑगस्ट, २०२३

(महसूल दिन)

२ ऑगस्ट, २०२३

(युवा संवाद)

३ ऑगस्ट, २०२३

(एक हात मदतीचा)

  • शेतकऱ्यांना पिक कर्ज, पिक विमा इत्यादी कामांसाठी ७/१२, ८-अ उतारा वितरण करणे.
  • नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन जनजागृती कार्यक्रम घेणे.
  • तालुक्यातील अतिदुर्गम गावात महसूल अदालत आयोजित करणे.

४ ऑगस्ट, २०२३

(जनसंवाद)

५ ऑगस्ट, २०२३

(सैनिक हो तुमच्यासाठी)

  • जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधून संरक्षण दलातील कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न निकाली काढणे.

६ ऑगस्ट, २०२३

(अधिकारी कर्मचारी संवाद)

  • महसुल संवर्गातील कार्यरत/ सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांचेशी संवाद साधणे.
  • विविध प्रलंबित सेवाविषयक बाबी (गोपनीय अहवाल लिहिणे, सेवापुस्तके अद्यावत करणे) निकाली काढणे.
  • महसूल अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी आरोग्य शिबीर आयोजित करणे.

७ ऑगस्ट, २०२३

(महसूल सांगता समारंभ)

  • महसूल सप्ताह सांगता समारंभ आयोजित करणे.
  • महसूल सप्ताह फलनिष्पत्ती अहवाल सादर करणे.
  • लोकप्रतिनिधी/ ज्येष्ठ नागरीक /सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी, विविध प्रसारमाध्यमाचे प्रतिनिधी सर्व घटकातील मान्यवर व्यक्ती यांना निमंत्रित करून सांगता कार्यक्रम आयोजित करणे.