बंद

मतदार यादीत फोटो नसलेल्या मतदारांनी दिनांक 30.12.2020 पर्यंत तहसिल कार्यालय औरंगाबाद येथे फोटो सादर करणेबाबत जाहीर आवाहन