बंद

मतदानाच्या दिवशी मतदानासाठी सार्वजनिक सुट्टी

प्रकाशन दिनांक : 05/04/2019

औरंगाबाद, दि.०२ (जि.मा.का.) – भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक १० मार्च, २०१९ च्या प्रसिध्दीपत्रकान्‍वये लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०१९ चा कार्यक्रम घोषित केला आहे. ज्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये मतदान होणार आहे, त्या दिवशी मतदारांना मतदान करता यावे यासाठी त्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये पराक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ (१८८१) चा २६ कलम २५ खाली सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचनेनुसार १९-लोकसभा मतदारसंघात मंगळवार, दि.२३ एप्रिल २०१९ रोजी मतदानाच्या दिवशी औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे. ही सार्वजनिक सुट्टी औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाच्या क्षेत्रातील मतदान कामासाठी त्या त्या मतदार संघाच्या बाहेर असतील त्यांना देखील लागू राहील, त्याचबरोबर राज्य व केंद्र शासनाच्या कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व इतर प्रतिष्ठानांनाही लागू राहील, असे अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी कळविले आहे.

*****