बंद

निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचा दैनंदिनी खर्चाचा तपशील-विधानसभा-गांगपूर-१११

 

अ.क्र. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचे नाव प्रथम तपासणी फेरी (११-१०-२०१९) दूतीय तपासणी फेरी (१४-१०-२०१९) तिसरी तपासणी फेरी (१८-१०-२०१९)    अंतिम
1 श्री अच्चेलाल जाधव     Achhelal  Jadhav 14102019 (PDF 1 MB) Achhelal  Jadhav (PDF 2 MB) Achhelal  Jadhav
2 श्री अंकुश कालवणे    Ankush Kalawane 15102019 (PDF 3 MB) Ankush Kalawane (PDF 3.2 MB) Ankush Kalawane
3 श्री बाबासाहेब अर्जुन गायकवाड    Babasaheb Arjun Gaikwad 15102019 (760 KB) Babasaheb Arjun Gaikwad (PDF 2.2 MB) Babasaheb Arjun Gaikwad
4 श्री बाबासाहेब थोरात    Babasaheb Thorat 15102019 (PDF 2.3 MB) Babasaheb  Thorat (PDF 658 KB) Babasaheb  Thorat
5 श्री भारत आसाराम फुलारे    Bharat Asaram Fulare 15102019 (PDF 1.3 MB) Bharat Asaram Fulare (PDF 1 MB) Bharat Asaram Fulare
6 श्री देवीदास कसबे    Davidas Kasbe 15102019 (PDF 371 KB) Davidas Ratan Kasbe (PDF 663 KB) Davidas Ratan Kasbe
7 श्री जाधव भारत सुखाजी    Jadhav Bharat Sukhaji 15102019 (PDF 1.3 MB)   Jadhav Bharat Sukhaji
8 श्री माने पाटील संतोष अण्णासाहेब    Mane Patil Santosh Annasaheb 15102019 (PDF 3.5 MB) Mane Patil Santosh Annasaheb (PDF 5 MB) Mane Patil Santosh Annasaheb
9 श्री नारायण पवार    Narayan Pawar 15102019 (PDF 976 KB) Narayan Bhanudas Pawar (PDF 1.6 MB) Narayan Bhanudas Pawar
10 श्री प्रशांत बंसीलाल बंब    Prashant Bansilal Bamb 15102019 (PDF 8.9 MB) Prashant Bansilal Bamb (PDF 5 MB) Prashant Bansilal Bamb
11 श्री प्रवीण हिम्मतराव रानयेवले    Pravin Himmatrao Ranyeole 15102019 (PDF 1 MB) Pravin Himmatrao Ranyeole (PDF 1.3 MB) Pravin Himmatrao Ranyeole
12 श्री राहुल शिवराम सोनुले    Rahul Shivram Sonule 15102019 (PDF 2 MB) Rahul Shivram Sonule (PDF 795 KB) Rahul Shivram Sonule
13 श्री शेख गुलाम आली मो. हुसेन    Shaikh Gulam Ali Mohamad Husain 15102019 (PDF 764 KB) Shaikh Gulam Ali Mohamad Husain (PDF 788 KB) Shaikh Gulam Ali Mohamad Husain
14 श्री काशिनाथ हरिभाऊ वेताल       Kashinath Haribhau Vetal