बंद

निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचा दैनंदिनी खर्चाचा तपशील-विधानसभा-वैजापूर-११२

 

अ.क्र. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचे नाव प्रथम तपासणी फेरी (११-१०-२०१९) दूतीय तपासणी फेरी (१४-१०-२०१९)   तिसरी तपासणी फेरी (१८-१०-२०१९)   अंतिम   
1 श्री अभय पाटील चिकटगावकर  अभय पाटील चिकटगावकर १२१०२०१९ (पीडिफ २.७ एमबी) Abhay Patil Chikatgaonkar 16102019 (PDF 4 MB) Abhay Patil Chikatgaonkar (PDF 9.8 MB) Abhay Patil Chikatgaonkar (PDF 4.8 MB)  
2 श्री अखिल शेख  अखिल शेख १२१०२०१९ ( पीडिफ ३.७ एमबी) Akil Gaffur Shaikh 16102019 (PDF 6 MB) Akil Gaffur Shaikh (PDF 5.3 MB) Akil Gaffur Shaikh (PDF 5.3 MB)  
3 श्री अरविंद पवार  अरविंद पवार १२१०२०१९ (पीडिफ ४.१ एमबी) Arvind Pawar 16102019 (PDF 3MB) Arvind Pawar (PDF 4.3 MB) Arvind Pawar (PDF 4.4 MB)  
4 श्री अशोक बागूल  अशोक बागूल १२१०२०१९  (पीडिफ ३ एमबी )   Ashok Bagul (PDF 6.5 MB) Ashok Bagul (PDF 4.5 MB)  
5 श्री ज्ञानेश्वर घोडके  ज्ञानेश्वर घोडके १२१०२०१९ (पीडिफ ५.८ एमबी) Dnyeshwar Ghodke 16102019 (PDF 6.4 MB) Dnyeshwar Ghodke (PDF 9.5 MB) Dnyeshwar Ghodke (PDF 6.5 MB)  
6 श्री डॉ. राजीव डोंगरे   डॉ. राजीव डोंगरे  १२१०२०१९ (पीडिफ ८ एमबी) Dr. Rajiv Dongre 16102019 (PDF 8.4 MB) Dr. Rajiv Dongre (PDF 6.3 MB) Dr. Rajiv Dongre (PDF 5.3 MB)  
7 श्री कचरू शंकर पवार  कचरू शंकर पवार १२१०२०१९ (पीडिफ ३.३ एमबी) Kachru Shankar Pawar 16102019 (PDF 5MB) Kachru Shankar Pawar (PDF 6.2 MB) Kachru Shankar Pawar (PDF 4.2 MB)  
8 श्री एल. एम. पवार  एल. एम. पवार १२१०२०१९ (पीडिफ ४ एमबी ) L.M.Pawar 16102019 (PDF 4 MB) L.M.Pawar (PDF 6.2 MB) L.M.Pawar (PDF 5.2 MB)  
9 श्री माधव पैठणे  माधव पैठणे १२१०२०१९ (पीडिफ २.२ एमबी ) Madhav  Paithane 16102019 (PDF 2.5 MB) Madhav  Paithane (PDF 3.6 MB) Madhav  Paithane (PDF 5.6 MB)  
10 श्री रमेश बोरणारे  रमेश बोरणारे  १२१०२०१९ (पीडिफ ४.४ एमबी ) Ramesh Bornare 16102019 (PDF 6.5 MB) Ramesh Bornare (PDF 9.4 MB) Ramesh Bornare (PDF 4.4 MB)  
11 श्री संतोष जाधव  संतोष जाधव १२१०२०१९  (पीडिफ ५.९ एमबी ) Santosh Jadhav 16102019 (PDF 5 MB) Santosh Jadhav (PDF 6.2 MB) Santosh Jadhav (PDF 4.2 MB)  
12 श्री संतोष तगड  संतोष तगड १२१०२०१९  (पीडिफ ३ एमबी ) Santosh Tagad 16102019 (PDF 3.6 MB) Santosh Tagad (PDF 6.1 MB) Santosh Tagad (PDF 4.1 MB)  
13 श्री विश्वास भरत पाटील   विश्वास भरत पाटील १२१०२०१९  (पीडिफ २.३ एमबी ) Viswas Bharat Patil 16102019 (PDF 3 MB) Viswas Bharat Patil (PDF 6.4 MB) Vihswas Bharat Patil (PDF 4.4 MB)  
14 श्री सीताराम उगले    Sitaram Uglel 16102019 (PDF 4MB) Sitaram Uglel (PDF 6.4 MB) Sitaram Ugle(PDF 5.4 MB)  
15 श्री प्रमोद नांगरे    Pramod Nangre 16102019 (PDF 1.7 MB)   Pramod Nangre (PDF 5.4 MB)  
16 श्री बाबासाहेब पगारे        Babasaheb Pagare (PDF 5 MB)