बंद

खाजगी व्‍यवसाय करणा-या डॉक्‍टरांच्या सेवा मनपा आरोग्य विभागात अधिग्रहित

प्रकाशन दिनांक : 14/09/2020

औरंगाबाद, दि.011 (जिमाका) :- औरंगाबाद शहरात कोरोना (कोव्‍हीड-19) या विषाणूमुळे जास्‍त प्रमाणात रुग्‍ण बाधीत होत असल्‍यामुळे शासकीय वैद्यकीय अधिकारी यांची सेवा अपुरी पडत आहे. त्‍यामुळे शहरातील फ्रीलांन्सिग व खाजगी व्‍यवसाय करणा-या डॉक्‍टरांची सेवा  शासकीय रुग्‍णालयमध्‍ये अधिग्रहित करणे आवश्‍यक झाले आहे.  त्याअनुषंगाने

      सुनील चव्‍हाण, जिल्‍हाधिकारी तथा अध्‍यक्ष, जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण, औरंगाबाद आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिनियम 2005 मधील कलम 63 व 65 (1) (अ) मधील तरतुदीनुसार अध्‍यक्ष, इंडियन मेडीकल असोसीएशन, औरंगाबाद यांनी उपलब्‍ध करून दिलेल्‍या यादीतील प्रथमतः फ्रीलांन्सिग डॉक्‍टर्स व तदनंतर अनुक्रमांकानुसार औरंगाबाद शहरामधील खाजगी व्‍यवसाय करणा-या डॉक्‍टर्स यांच्‍या सेवा दरमहा 15 दिवसांची शिफ्ट व 7 दिवसांचे अलगीकरण याप्रमाणे आरोग्‍य अधिकारी, महानगरपालिका, औरंगाबाद यांच्‍याकडे अधिग्रहित करीत आहे.

उपरोक्‍त खाजगी व्‍यवसायीक डॉक्‍टर्स यांनी आरोग्‍य अधिकारी, महानगरपालिका, औरंगाबाद यांच्‍याकडे तात्‍काळ रुजू व्‍हावे.  नसता संबंधिताविरुध्‍द साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897  व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 नुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्‍यात येईल. तसेच संबंधीत वैद्यकीय व्‍यवसायिकांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्‍याबाबतची कायदेशीर कार्यवाही करण्‍यात येईल.  

सदर डॉक्‍टर्स यांना प्रतिमहा रुपये 1,25000/- मानधन निश्चित करण्‍यात आले असून त्‍यांच्‍या मानधनाचा खर्च राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान व तत्‍सम योजनांच्‍या उपलब्‍ध निधीतून भागविण्‍यात यावा. सदर डॉक्‍टर्सच्‍या कामकाज व अन्‍य कार्यप्रमाणीच्‍या बाबींच्‍या अनुषंगाने आरोग्‍य अधिकारी, महानगरपालिका, औरंगाबाद यांनी अटी व शर्ती विहित कराव्‍यात. असे आदेशात नमूद आहे.

Sr.No.

Doctor’s Name

Mobile No

1.   

डॉ. मंजीरी नाईक

Dr. Mrs. ManjiriNaik

9890344550

2.   

डॉ.वर्षा आपटे

Dr. Mrs. VarshaApte

9822030694

3.   

डॉ. अनंत कडेठाणकर

Dr. Anant. B. Kadethankar

9422205700

4.   

डॉ.रवी मुंढे

Dr. Ravi Munde

9822039472

5.   

डॉ. शिरीष देशमुख

Dr. ShirishDeshmukh

9822458480

6.   

डॉ. के एस रोपळेकर

Dr. Mrs. K. S. Roplekar

9822941959

7.   

डॉ.हेमत फटाले

Dr. HemantPhatale

9823896796

8.   

डॉ. आशिष देशपांडे

Dr. AshishDeshpande

9850065964

9.   

डॉ.धनंजय खटावकर

Dr. DhananjayKhataokar

9422701985

10.          

डॉ.विलास मगरकर

Dr. Vilas PundlikraoMagarkar

9822094181

11.          

डॉ.अजय पाडाळकर

Dr. Ajay Padalkar

9822337968

12.          

डॉ.रमेश सातारकर

Dr. Ramesh P. Satarkar

9850035282

13.          

डॉ. संदिप व्यवहारे

Dr. SandeepVyawahare

9822004658

14.          

डॉ. एस बी झिंगाडे

Dr. S. B. Zingade

9422713621

15.          

डॉ. आशीष कथाले

DrAshishKathale

9823183539

16.          

डॉ.परवेज कुरेशी

Dr. ParvezQuareshi

9890081154

17.          

डॉ.जीत बिलवान

Dr. Jeet Singh Nagchand

Beelwan

 

9325212271

18.          

डॉ.अभय पोहेकर

Dr. AbhayPohekar

9422212770

19.          

डॉ.एम ए माजिद

Dr. M. A. Majid

 

20.          

डॉ. मयुरा काळे

Dr. Mrs. Mayura Kale

9422713734

21.          

डॉ. पी डी शहापूरकर

Dr. P. D. Shahapurkar

9422202982

22.          

डॉ. एस यु देशपांडे

Dr. S U Deshpande

9422271549

23.          

डॉ.एस पी एकबोटे

Dr. S. P. Ekbote

9822050629

24.          

डॉ.आर्चना सारडा

Dr. ArchanaSarda

9823040323

Anaesthesiologists/Intensivists

Sr.No.

Doctor’s Name

Mobile No

1.   

डॉ.इतापे संजय

DR. ITAPE SANJAY                                    (Freelancing)

9373759590

2.   

डॉ.प्रीती भाग्यवंत

DR. PREETI BHAGYAWANT                     (Freelancing)

9049084867

3.   

डॉ.अंपसिंगकर  प्रमोद

DR. APSINGKAR PRAMOD UDDHAVRAO(Freelancing)

9371109373

4.   

डॉ.मोहरीर भुषण

DR. MOHRIR BHUSHAN                           (Freelancing)

9764653538

5.   

डॉ.तृप्ती पाटील

DR. TRUPTI JAGANNATH PATIL

8806669792

6.   

डॉ.नाचाने सचिन

DR. NACHANE SACHIN

9623200690