बंद

खाजगी व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांच्या सेवा मनपा आरोग्य विभागात अधिग्रहित

प्रकाशन दिनांक : 16/09/2020

औरंगाबाद, दि.15 (जिमाका) :- औरंगाबाद शहरात कोरोना (कोव्‍हीड-19) या विषाणूमुळे जास्‍त प्रमाणात रुग्‍ण बाधीत होत असल्‍यामुळे शासकीय वैद्यकीय अधिकारी यांची सेवा अपुरी पडत आहे. त्‍यामुळे शहरातील फ्रीलांन्सिग व खाजगी व्‍यवसाय करणा-या डॉक्‍टरांची सेवा  शासकीय रुग्‍णालयमध्‍ये अधिग्रहित करणे आवश्‍यक झाले आहे.  त्याअनुषंगाने  सुनील चव्‍हाण, जिल्‍हाधिकारी तथा अध्‍यक्ष, जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण, औरंगाबाद आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिनियम 2005 मधील कलम 63 व 65 (1) (अ) मधील तरतुदीनुसार अध्‍यक्ष, इंडियन मेडीकल असोसीएशन, औरंगाबाद यांनी उपलब्‍ध करून दिलेल्‍या यादीतील प्रथमतः फ्रीलांन्सिग डॉक्‍टर्स व तदनंतर अनुक्रमांकानुसार औरंगाबाद शहरामधील खाजगी व्‍यवसाय करणा-या डॉक्‍टर्स यांच्‍या सेवा दरमहा 15 दिवसांची शिफ्ट व 7 दिवसांचे अलगीकरण याप्रमाणे आरोग्‍य अधिकारी, महानगरपालिका, औरंगाबाद यांच्‍याकडे अधिग्रहित करीत आहे.

उपरोक्‍त खाजगी व्‍यवसायीक डॉक्‍टर्स यांनी आरोग्‍य अधिकारी, महानगरपालिका, औरंगाबाद यांच्‍याकडे तात्‍काळ रुजू व्‍हावे.  नसता संबंधिताविरुध्‍द साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897  व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 नुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्‍यात येईल. तसेच संबंधीत वैद्यकीय व्‍यवसायिकांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्‍याबाबतची कायदेशीर कार्यवाही करण्‍यात येईल.  

सदर डॉक्‍टर्स यांना प्रतिमहा रुपये 1,25000/- मानधन निश्चित करण्‍यात आले असून त्‍यांच्‍या मानधनाचा खर्च राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान व तत्‍सम योजनांच्‍या उपलब्‍ध निधीतून भागविण्‍यात यावा. सदर डॉक्‍टर्सच्‍या कामकाज व अन्‍य कार्यप्रमाणीच्‍या बाबींच्‍या अनुषंगाने आरोग्‍य अधिकारी, महानगरपालिका, औरंगाबाद यांनी अटी व शर्ती विहित कराव्‍यात, असे आदेशात नमूद आहे.

Physician

Sr.No.

Doctor’s Name

Mobile No

1.     

डॉ. पुजा कन्हाळकर

Dr. Pooja Kanhalkar

8055168337

2.    

डॉ. प्रदिप चव्हाण

Dr. Pradip Chavan

9421760384

3.    

डॉ.प्रमोद वट्टेमवार

Dr. Prmod Wattamwar

9405370263

4.    

डॉ. प्रशांत धुमाळ

Dr. Prashant Dhumal

9421569984

5.    

डॉ. प्रविण कल्याणकर

Dr. Pravin Kalyankar

9637440010

6.    

डॉ. राहूल चौधरी

Dr. Rahul Chaudhari

7030409333

7.    

डॉ. रामचंद्र सोनवाले

Dr. Ramchandra Sonwale

7259849207

8.    

डॉ. समिर खान पठाण

Dr. Smeerkhan Pathan

9970778600

9.    

डॉ. संदिप चव्हाण

Dr. Sandeep Chavan

9975647020

10.  

डॉ. संदेश मालू

Dr. Sandesh Malu

8275270944

11.  

डॉ. सत्यजित शिराळे

Dr. Satyajeet Shirale

9403120860

12.  

डॉ. शरयु गरुड

Dr. Shrayu Garud

9623173641

13.  

डॉ. श्रीकांत धनवाले

Dr. Shrikant Dhanawale

8454826304

14.                 

डॉ. श्वेता शिंदे

Dr. Shweta Shinde

8055168337

15.                 

डॉ. सिद्धीविनायक

Dr. Siddhavinayak

9890113293

16.  

डॉ. स्नेहा लुटे

Dr. Sneha Lute

9445798958

17.                 

डॉ. सुरज कदम

Dr. Suraj Kadam

8793883544

18.  

डॉ. तिरुपती प्रसाद

Dr. Trupti Prsad

9309792795

19.  

डॉ. नील नंदकुमार

Dr. Neel Nandkumar

9960789353

20.                 

डॉ. कौसुभ सोदानी

Dr. Kausubh Sodani

8275013199

21.  

डॉ. वालतुरे

Dr. Walture

9970630656

22.                 

डॉ. दिग्विजय शिंदे

Dr. Digvijay Shinde

9322077654

23.                 

डॉ. योगेश लक्कास

Dr. Yogesh Lakkas

7721008181

 Anaesthesiologists/Intensivists

Sr.No.

Doctor’s Name

1.     

डॉ. सुनिल बाबुराव धुळे

Dr. Sunil Baburao Dhule

2.    

डॉ. क्रिष्णा बंडुदासराव देशपांडे

Dr. Krishna Bhanudasrao Deshpande

3.    

डॉ. अजय भगवंतराव दांडे

Dr. Ajay Bhagwantrao Dande

4.    

डॉ. वैशाली समीर गांधले

Dr.Vaishali Sameer Gandle

5.    

डॉ. मकरेश महेंद यादव

Dr.Makaresh Mahendra Yadav

6.    

डॉ. नमीता आनंद सोनी

Dr.Namita Anand Soni