बंद

कोविड-१९ फेज-२ आदेश

शीर्षक तारखेनुसार आदेश
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी कोविड-१९ ओमिक्रॅान व्हॅरीयंटचा संसर्गच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक लसीकरणाबाबत सुधारित मार्गदर्शक सुचना

०४-०३-२०२२ (पीडीएफ, ५८९ केबी)

शीर्षक तारखेनुसार आदेश
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी कोविड-१९ ओमिक्रॅान व्हॅरीयंटचा संसर्गच्या पार्श्वभूमीवर अनुरूप वर्तनाची रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, बाबत सुधारित मार्गदर्शक सुचना

०८-०२-२०२२ (पीडीएफ, ०.९९ एमबी)

शीर्षक तारखेनुसार आदेश
बॅंड वादक-कलाकार व लग्न समारंभातील बॅंडवाले यांच्या कोविड-१९ नियमानुसार समारंभात सहभाग बाबत

१९-०१-२०२२ (पीडीएफ, १.०१ एमबी)

शीर्षक तारखेनुसार आदेश
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कोविड-१९ ओमिक्रॅान व्हॅरीयंटचा संसर्गच्या पार्श्वभूमीवर अनुरूप वर्तनाची तपशीलवार मार्गदर्शन तत्वे

३१-१२-२०२१ (पीडीएफ, १.५० एमबी)

सर्व हॉस्पिटल मध्ये कोविड-१९ RAT/RTPCR तपासणी

२७-१२-२०२१ (पीडीएफ, ०.९८ एमबी)

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कोविड-१९ ओमिक्रॅान व्हॅरीयंटचा संसर्गच्या पार्श्वभूमीवर अनुरूप वर्तनाची तपशीलवार मार्गदर्शन तत्वे

२५-१२-२०२१ (पीडीएफ, १.०० एमबी)

कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने आठवडी बजार, भाजी-फळ विक्रेता व फेरीवाले करिता मार्गदर्शक सूचना आदेश : लसीकरण मोहीम लस नाही विक्री नाही

०३-१२-२०२१ (पीडीएफ, ९११ केबी)

 

शीर्षक तारखेनुसार आदेश
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कोविड अनुरूप वर्तनाची तपशीलवार मार्गदर्शक तत्वे २९-११-२०२१(पीडीएफ, २.४७ एमबी)
कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने प्रवासी रिक्षा वाहने करिता मार्गदर्शक सुचना आदेश : लसीकरण मोहीम लस नाही प्रवेश नाही २६-११-२०२१(पीडीएफ, ५५६ केबी)
कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने प्रवासी वाहने-खाजगी बसेस तत्सम इतर प्रवासी वाहने करिता मार्गदर्शक सुचना आदेश : लसीकरण मोहीम लस नाही बसमध्ये प्रवेश नाही २५-११-२०२१(पीडीएफ, १.२१ एमबी)
कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने हॉटेल्स व रेस्टॉरंट आस्थापानांसाठी मार्गदर्शक सुचना आदेश : लसीकरण मोहीम लस नाही प्रवेश नाही २३-११-२०२१(पीडीएफ, १.२२ एमबी)
कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने मद्यविक्री दुकाने,वाईन/बिअर शॉप आस्थापानांसाठी मार्गदर्शक सुचना आदेश : लसीकरण मोहीम लस नाही प्रवेश नाही २३-११-२०२१(पीडीएफ, १.२४ एमबी)
कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने दुकाने आस्थापानांसाठी मार्गदर्शक सुचना आदेश : लसीकरण मोहीम लस नाही प्रवेश नाही २३-११-२०२१(पीडीएफ, १.१२ एमबी)
कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने मेडिकल व औषध निर्मिती करणारे कंपनी व इतर आस्थापानांसाठी मार्गदर्शक सुचना आदेश : लसीकरण मोहीम लस नाही प्रवेश नाही २३-११-२०२१(पीडीएफ, १.२९ एमबी)
कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक लसीकरणाबाबत विद्यापीठास आदेश २२-११-२०२१ (पीडीएफ, ५५४ केबी)
कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने सर्व औद्योगिक प्रकल्प, कंपनी व कारखाने आस्थापानांसाठी मार्गदर्शक सुचना आदेश : लसीकरण मोहीम लस नाही प्रवेश नाही १५-११-२०२१(पीडीएफ, १.६१ एमबी)
कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने मद्यविक्री दुकाने,वाईन/बिअर शॉप आस्थापानांसाठी मार्गदर्शक सुचना आदेश : लसीकरण मोहीम लस नाही प्रवेश नाही १५-११-२०२१(पीडीएफ, १.६२ एमबी)
कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने शॉपिंग मॉल्स व तत्सम दुकाने आस्थापानांसाठी मार्गदर्शक सुचना आदेश : लसीकरण मोहीम लस नाही प्रवेश नाही १०-११-२०२१(पीडीएफ, १.४९ एमबी)
कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक लसीकरणाबाबत. ०९-११-२०२१ (पीडीएफ, १.५४ एमबी)
कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी मार्गदर्शक सुचना आदेश लस नाही लायन्स नाही ०९-११-२०२१ (पीडीएफ, १.४४ एमबी)
कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सुचना आदेश : लसीकरण मोहीम लस नाही प्रवेश नाही ०९-११-२०२१ (पीडीएफ, ५५१ केबी)
कोविड-१९ लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने पर्यटन स्थळाबाबत मार्गदर्शक सुचना आदेश : लसीकरण मोहीम लस नाही प्रवेश नाही ०९-११-२०२१ (पीडीएफ, १.५३ एमबी)

 

शीर्षक तारखेनुसार आदेश
कोविड-१९ संसर्ग संबधीत उपाययोजनेचा भाग म्हणून लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सुचना : लसीकरण मोहीम ३१-१०-२०२१(पीडीएफ, १.४८ एमबी)
शीर्षक तारखेनुसार आदेश
कोविड-१९ संसर्ग साखळी तोडणे (Levels of Restrictions for Breaking The Chain) आदेश ०६-०६-२०२१ (पीडीएफ, १.०५ एमबी)
कोविड-१९ संसर्ग साखळी तोडणे (Levels of Restrictions for Breaking The Chain) छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण आदेश ०६-०६-२०२१ (पीडीएफ, २.६३ एमबी)
शीर्षक तारखेनुसार आदेश
कोविड-१९ संसर्ग साखळी तोडणे (Break The Chain) सुधारित आदेश क्र. २ ३०-०४-२०२१ (पीडीएफ, ८१४ केबी)
कोविड-१९ संसर्ग साखळी तोडणे (Break The Chain) प्रतिबंधात्मक आदेश ०६-०४-२०२१ (पीडीएफ, ४९१ केबी)
शीर्षक तारखेनुसार आदेश
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) नुसार संचारबंदी आदेश : लॉकडाऊन या मधील अंशतः बदल २९-०३-२०२१ (पीडीएफ, ४९१ केबी)
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) नुसार संचारबंदी आदेश : लॉकडाऊन २७-०३-२०२१ (पीडीएफ, २ एमबी)
बँक व्यवहार बाबत आदेश १९-०३-२०२१ (पीडीएफ, ६०६ केबी)
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) नुसार आदेश १६-०३-२०२१ (पीडीएफ, १.८९ एमबी)
दिनांक ०७-०३-२०२१ चे आदेशामध्ये अंशतः सुधारित आदेश-४ करण्याबाबत 15-03-2021 (PDF, 837 KB)
दिनांक ०७-०३-२०२१ चे आदेशामध्ये अंशतः सुधारित आदेश-३ करण्याबाबत १०-०३-२०२१ (पीडीएफ, ९१४ केबी)
दिनांक ०७-०३-२०२१ चे आदेशामध्ये अंशतः सुधारणा करण्याबाबत ०९-०३-२०२१ (पीडीएफ, ०.९७ एमबी)
अंशतः लॉकडाऊन ११ मार्च ते ४ एप्रिल २०२१ ०७-०३-२०२१ (पीडीएफ, ९२४ केबी)