बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्री. आस्तिक कुमार पाण्डेयजिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारीcollector[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in024023312002338394
श्री. अनंत बाबुराव गव्हाणेअपर जिल्हाधिकारी02402334256
श्री. अप्पासाहेब शिंदेनिवासी उपजिल्हाधिकारी (अतिरिक्त)rdc[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02402334501
श्री. प्रभोदय मुळेउपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)02402361502
श्रीमती वर्षाराणी भोसलेजिल्हा पुरवठा अधिकारी02402342196
श्री. भारत कदमउपजिल्हाधिकारी (निवडणूक)02402331211
श्रीमती संगीता सानपउपजिल्हाधिकारी (रोहयो) (अतिरिक्त)egsdycoll[dot]aur-mh[at]gov[dot]in02402363745
श्रीमती संगीता सानपउपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन)02402334501
श्री. संदीप पाटीलउपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन कृष्णाखोरे)02402334501
श्री. अप्पासाहेब शिंदेउपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन जा.प्र.)dycollslaojp[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02402334501

उप विभागीय कार्यालय आणि तहसील कार्यालय औरंगाबाद

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्री. रामेश्वर रोडगेउप-विभागीय अधिकारी औरंगाबाद02402324100
श्री. स्वप्निल मोरेउप-विभागीय अधिकारी पैठण-फुलंब्री02402488299
श्री. माणिक आहेरउप विभागीय अधिकारी वैजापूर02436222062
श्री. कुलदीप जंगममा. सहाय्यक जिल्हाधिकारी, उप-विभागीय अधिकारी, सिल्लोड02340222172
श्री. जनार्धन विधातेउप विभागीय अधिकारी कन्नड02435222322
श्रीमती ज्योती पवारतहसीलदार (औरंगाबाद ग्रामीण)02402334728
श्री. विजय चव्हाणअतिरिक्त अपर. तहसीलदार (औरंगाबाद शहरी)02402970481
श्री. शंकर लाडतहसीलदार पैठण02431223051
श्रीमती. शितल राजपूततहसीलदार फुलंब्री02402633667
श्री. राहूल गायकवाडतहसीलदार वैजापूर2436222066