बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्री. सुनील चव्हाणजिल्हाधिकारीcollector[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in024023312002338394
श्री. अनंत बाबुराव गव्हाणेअपर जिल्हाधिकारी02402334256
श्री. शशिकांत हदगलनिवासी उपजिल्हाधिकारीrdc[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02402334501
श्री. प्रभोदय मुळेउपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)02402361502
श्री. अप्पासाहेब शिंदेजिल्हा पुरवठा अधिकारी (अतिरिक्त)02402342196
श्री. भारत कदमउपजिल्हाधिकारी (निवडणूक)02402331211
श्री. मंदार वैद्यउपजिल्हाधिकारी (रोहयो)egsdycoll[dot]aur-mh[at]gov[dot]in02402363745
श्रीमती संगीता सानपउपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन)02402334501
श्री. संदीप पाटीलउपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)02402334501
श्री. अप्पासाहेब शिंदेउपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन जा.प्र.)dycollslaojp[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02402334501

उप विभागीय कार्यालय आणि तहसील कार्यालय औरंगाबाद

नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स
श्री. रामेश्वर रोडगेउप-विभागीय अधिकारी औरंगाबाद02402324100
श्री. स्वप्निल मोरेउप-विभागीय अधिकारी पैठण-फुलंब्री02402488299
श्री. माणिक आहेरउप विभागीय अधिकारी वैजापूर02436222062
श्री. संजीव मोरेउप-विभागीय अधिकारी, सिल्लोड02340222172
श्री. जनार्धन विधातेउप विभागीय अधिकारी कन्नड02435222322
श्रीमती ज्योती पवारतहसीलदार (औरंगाबाद ग्रामीण)02402334728
श्री. विजय चव्हाणअतिरिक्त अपर. तहसीलदार (औरंगाबाद शहरी)02402970481
श्री. निखील धूळधरतहसीलदार पैठण02431223051
श्रीमती. शितल राजपूततहसीलदार फुलंब्री02402633667
श्री. राहूल गायकवाडतहसीलदार वैजापूर2436222066