बंद

कलम 144 (1)(3) लागू जिल्हादंडाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्याव्दारा संयुक्तरित्या आदेश जारी

प्रकाशन दिनांक : 18/03/2021

औरंगाबाद, दिनांक, 17 (जिमाका): आरोग्‍य मंत्रालय भारत सरकार व आरोग्‍य व कुटुंब कल्‍याण मंत्रालय महाराष्‍ट्र  शासन यांनी जाहीर केलेल्‍या मार्गदर्शक सुचनानूसार कोरोनाग्रस्‍त रुगणाच्‍या इतर लोकांनी संपर्कात येवु नये तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी ठिकाणी एकत्र येणे, थांबणे चर्चा करणे, कार्यक्रमाचे आयोजन करणे इ . बाबीमुळे या विषाणुचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्‍याची शक्‍यता लक्षात घेता सर्वसामान्‍य जनतेच्‍या आरोग्‍यास  धोका निर्माण होण्‍याची शक्‍यता असल्‍यामुळे लोकांच्‍या एकत्र येण्‍यास  प्रतिबंध करणे आवश्‍यक असल्याने सुनील चव्हाण,  जिल्हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी औरंगाबाद आणि डॉ. निखील गुप्ता पोलीस आयुक्‍त, ओरंगाबाद (शहर) यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यात (शहर तसेच ग्रामीण) फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 (1) (3) मधील तरतुदीनुसार शुक्रवार दिनांक 19 मार्च 2021 ते रविवार दिनांक 04 एप्रिल 2021 पर्यंत  मनाई आदेश निर्गमीत केले आहेत. 

सदरील मनाई आदेश हे रात्री 8.00 वाजेपासून ते सकाळी 5.00 वाजेपार्यत लागू राहतील. यामध्ये वैद्यकीय सेवा, वृत्तपत्र, मिडीया संदर्भातील सेवा, दूध व्रिक्री व पुरवठा इ., पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी इ., सर्व प्रकारच्या वाहतूक सेवा (खाजगी व शासकीय), रिक्षासह इ., बांधकामे, उद्योग व कारखाने, बँक व पोस्ट सेवा संदर्भात त्यांचे नियमानुसार सेवा सुरू ठेवण्यास मुभा राहिल.

      सदरील आदेश अंमलात असतांना पाच किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त व्‍यक्‍तींना एकत्र येण्‍यास प्रतिबंध करण्‍यात येत आहे. त्‍याचप्रमाणे अत्‍यावश्‍यक बाबी वगळता नागरीकांची हालचाल पूर्णपणे प्रतिबंधीत राहील. या आदेशाची अंमलबजावणी व कारवाई करण्यास्तव औरंगाबाद महानगरपालिकेचे उपद्रव शोध व निर्मूलन पथकातील कर्मचारी, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता अधिकारी व संबंधीत वार्डाचे वार्ड अधिकारी व त्यापेक्षा वरीष्ठ दर्जाचे महानगरपालिकेचे सर्व संबंधीत अधिकारी, सर्व संबंधीत पोलीस हवालदार व त्यापेक्षा वरीष्ठ दर्जाचे पोलीस अधिकारी, विविक्षीतपणे नेमलेले अधिकारी/कर्मचारी, ग्राम व नगर विकास विभागाचे सर्व अधिकरी/कर्मचारी आणि महसूल अधिकारी/कर्मचारी या आदेशाची नोंद घेऊन त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेबाबत दक्षता घेतील व आवश्यक कार्यवाही करतील.

सदर आदेशाचे पालन न करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था अथवा समूह यांचे विरुध्‍द  आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 ते 60 तसेच भा.दं.वि. 1860 चे कलम 188 नुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्‍यात येईल.

    वरील आदेशाची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्हेतुने केलेल्‍या कृत्‍यासाठी कुठल्‍याही अधिकारी व कर्मचारी यांच्‍यावर विरुध्‍द कुठल्‍याही प्रकारची कायदेशिर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही, असे या आदेशात नमूद आहे.