बंद

औरंगाबाद जिल्ह्यतील नगर परिषद यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना, प्रभाग दर्शक नकाशे हरकते व सूचना मागविणे बाबत.