बंद

उपविभाग आणि विभाग

प्रशासकीय सुविधेसाठी जिल्हा ५ विभागात विभागले आहे. उप विभागीय अधिकारी (एसडीओ / एसडीएम) यांच्या नेतृत्वाखालील एक उपविभागीय समितीचे प्रमुख आयएएस किंवा उपकेंद्राच्या कॅडरमध्ये सहाय्यक जिल्हाधिकारी पदावर आहेत. ते त्यांच्या विभागात कार्यरत असलेले उप विभागीय न्यायदंडाधिकारी आहेत. उपविभागीय कार्यालये विभागांची संख्या बाबत जिल्हाधिकारी यांची प्रतिकृती असते आणि ते प्रशासकीय व्यवस्थेत मध्यस्थ म्हणून कार्य करतात. प्रत्येक विभागात काही तालुक्यांचा समावेश असतो ज्याचे कार्यप्रदर्शन संबंधित विभागीय कार्यालयांकडून सतत होते. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाच महसूल विभाग खालील प्रमाणे आहेत:

  • औरंगाबाद
  • सिल्लोड
  • वैजापूर
  • पैठण-फुलंब्री
  • कन्नड