बंद

इतर विभाग

विमानतळ संचालक, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर

  1. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाद्वारे भारत सरकारच्या नागरी विमानतळ जवळ इमारतीची बांधणी, बांधकामाची ऊंची मंजुरी संबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे ( पीडीफ ५.५४ एमबी)

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, छत्रपती संभाजीनगर:

  1. जिल्हा दक्षता समितीची बैठक २४/०७/२०१४ ( पीडीफ १.१२ एमबी)
  2. जिल्हा दक्षता समितीची बैठक ३०/०६/२०१४ ( पीडीफ १६६ केबी)

जिल्हा उद्योग केंद्र, छत्रपती संभाजीनगर:

आर्थिक समावेश: बँक ऑफ महाराष्ट्र लीड बँक:

  1. आर्थिक समावेश : २००० आणि त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले गाव्यांचे यादी ( पीडीफ ४७.६ केबी)
  2. लीड बँकेचा पत्ता आणि टेलिफोन नंबर ( पीडीफ १३.४ केबी)

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), छत्रपती संभाजीनगर : रस्ता विकास योजना २००१-२०२१

  1. प्रमुख जिल्हा रोड -८२ आणि इतर जिल्हा रोड -१४१ ( पीडीफ २५१ केबी)
  2. गाव रोड -१७७ ( पीडीफ ९६१ केबी)
  3. रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ( पीडीफ १.५५ एमबी)

उपसंचालक कार्यालय, नगर नियोजन आणि मूल्यमापन विभाग, छत्रपती संभाजीनगर:

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, छत्रपती संभाजीनगर